ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

OPĆINSKO VIJEĆE free dating sites uk
gay porn videos
cartoon porn pic
quick cash loans
loans for bad credit
milf pussy

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

OPĆINSKO VIJEĆE
Zaključak o davanju suglasnosti na uknjižbu nekretnine u postupku legalizacije PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23.sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na uknjižbu nekretnine u
postupku legalizacije

 

VIŠE

 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Društvenog doma Podturen PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen i članka 20. st.23. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 71/16, 15/17 i 17/17), Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22. ožujka 2017. godine donijelo je


O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Društvenog doma Podturen

 

 

VIŠE

 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13) Općinsko vijeće, Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22. 03. 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

 

VIŠE

 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2016. god. Dobrovoljna vatrogasna društva PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23. sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima
Proračuna Općine Podturen za 2016.god.
Dobrovoljna vatrogasna društva

 

VIŠE

 
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GOD. PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 23 .sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donosi

 

 

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GOD.

 

VIŠE

 
Odluka o raspodjeli viška prihoda 2016. godine PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), članka 84. Stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donosi

 

O D L U K U
o raspodjeli viška prihoda 2016. godine

VIŠE

 

 

 
IZVRŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11),i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23.sjednici održanoj dana, 22.03.2017.god., donosi

 

IZVRŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA
Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

VIŠE

 
IZVRŠENJE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 66/95;109/95;21/96;70/97;128/99;57/00;129/00;59/01;82/04;110/04;178/04;38/09;79/09;153/09;49/11;84/11;90/11;144/12;56/13;94/13 i 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22.03.2017. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 
IZVRŠENJE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj, 23.03.2017. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 
II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.g. PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12, 94/13., 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj, 22. 12. 2016. god. donijelo je

 

II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.g.

 

više

 

 
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2016. – 2018.god. PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana, 22. 12. 2016. god. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE
za razdoblje 2016. – 2018.god.

više

 

 

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 15


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>