ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

OPĆINSKO VIJEĆE cartoon porn pic
twink porn
payday loans
guaranteed payday loans
free milf porn
internet dating

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

OPĆINSKO VIJEĆE
Zaključak o davanju suglasnosti na uknjižbu nekretnine u postupku legalizacije PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23.sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na uknjižbu nekretnine u
postupku legalizacije

 

VIŠE

 
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Društvenog doma Podturen PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen i članka 20. st.23. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 71/16, 15/17 i 17/17), Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22. ožujka 2017. godine donijelo je


O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju Društvenog doma Podturen

 

 

VIŠE

 
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13) Općinsko vijeće, Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22. 03. 2017. godine, donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

 

VIŠE

 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2016. god. Dobrovoljna vatrogasna društva PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 23. sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donijelo je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima
Proračuna Općine Podturen za 2016.god.
Dobrovoljna vatrogasna društva

 

VIŠE

 
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GOD. PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 23 .sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donosi

 

 

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GOD.

 

VIŠE

 
Odluka o raspodjeli viška prihoda 2016. godine PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12), članka 84. Stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10) i članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj dana, 22. 03. 2017. god. donosi

 

O D L U K U
o raspodjeli viška prihoda 2016. godine

VIŠE

 

 

 
IZVRŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11),i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23.sjednici održanoj dana, 22.03.2017.god., donosi

 

IZVRŠENJE SOCIJALNOG PROGRAMA
Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

VIŠE

 
IZVRŠENJE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 66/95;109/95;21/96;70/97;128/99;57/00;129/00;59/01;82/04;110/04;178/04;38/09;79/09;153/09;49/11;84/11;90/11;144/12;56/13;94/13 i 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 23. sjednici održanoj, 22.03.2017. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 
IZVRŠENJE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 i 147/14), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj, 23.03.2017. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu

 

VIŠE

 

 
II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.g. PDF Ispis E-mail

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12, 94/13., 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj, 22. 12. 2016. god. donijelo je

 

II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.g.

 

više

 

 
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2016. – 2018.god. PDF Ispis E-mail

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana, 22. 12. 2016. god. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE
za razdoblje 2016. – 2018.god.

više

 

 

 
« Početak«12345678910»Kraj »

Stranica 1 od 15


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>