ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

NAČELNIK free gay movies
adult cartoons
free dating sites uk
short term loans
small loans
horny milf

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

NAČELNIK
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2017. godini PDF Ispis E-mail

Na temelju članaka 43. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), a sukladno članku 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen, Općinski načelnik donosi

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava

programima i projektima udruga

koji su od interesa za Općinu Podturen u 2017. godini

 

 

više

 

 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2016. godini PDF Ispis E-mail

Na temelju članaka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), a sukladno članku 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Podturen, Općinski načelnik donosi

 

O D L U K U


o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2016. godini

 

 

VIŠE

 

 

 
OBAVIJEST O PRIJAVI ŠTETE OD MRAZA PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

Klasa: 320-12/16-01/01

Urbroj: 2109/13-02-16-7

Podturen, 05.05.2016.

 

O B A V I J E S T
O PRIJAVI ŠTETE OD MRAZA

 

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na katastarskim općinama Sivica, Podturen, Novakovec

i Ferketinec da od 09.05.2016. do 20.05.2016. godine u prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, Podturen,

svaki radni dan od 08.00 do 13.00 sati, mogu prijaviti štetu od elementarne nepogode – MRAZA, putem obrasca EN-P.

Šteta se može prijaviti za sljedeće kulture: krumpir rani, kukuruz, vinogradi i nasadi jabuka i oraha, a ne podnose se

zahtjevi za voćke i kulture na okućnicama. Obrazac za prijavu štete osim na Internet stranici Općine Podturen, može se

preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Prijavitelji štete prilikom prijave dužni su također potpisati Izjavu da

prijavljena imovina nije osigurana kod osiguravajućeg društva. Po isteku roka za podnošenje prijava Odbor za

poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Podturen obići će prijavljene površine u svrhu

utvrđivanja istinitosti i ispravnosti prijava.

 

Prilog:

Obrazac EN-P

Izjava

 

Općinski načelnik:

Josip Lepen

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

ZAKLJUČAK

 

više

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

ZAKLJUČAK

o isplati neoporezivog dijela prigodne godišnje naknade

 

 

više

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

ZAKLJUČAK

 

više

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

ZAKLJUČAK

o isplati naknade za rad predsjednika,zamjenika

predsjednika, članova i zamjenika članova Općinskog izbornog

Povjerenstva Općine Podturen

 

više

 
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća PDF Ispis E-mail

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini ("Narodne novine" broj 36/15) i članka 43. Statuta Općine Podturen

("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13) općinski načelnik Općine Podturen, dana

11.05.2015. godine, donosi

P L A N
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA
I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA,
ZA PODRUČJE OPĆINE PODTUREN

 

više

 
ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA PDF Ispis E-mail

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

 

PRILOG 1

PRILOG 2

 

 
Tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica na području Općine Podturen PDF Ispis E-mail

Tehnički pregled traktora i traktorskih prikolica

na području Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 
ODLUKA O POPISU IMOVINE ,OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2015.GOD. PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13), i članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu( „Narodne novine", br. 114/10 i 31/11) načelnik Općine Podturen donosi

ODLUKU O POPISU IMOVINE ,OBVEZA I POTRAŽIVANJA
OPĆINE PODTUREN ZA 2015.GOD.

više

 

 

 
« Početak«12»Kraj »

Stranica 1 od 2


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>