ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA free milf
quick cash loans
payday loans online
famous cartoon porn
interracial dating sites
gay porn tube

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA
Odluka o donošenju DPU područja "Mali vrti" u Novakovcu PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.10/09) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije br. 23/08), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 11. sjednici održanoj, 28.12.2010. godine, donijelo je:

 

 

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu

 

 

 

Više...
 
Izmjene i dopune DPU izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen - rom. naselja Lončarevo PDF Ispis E-mail

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07); Odluke o izradi Izmjene i dopune DPU (Sl.glasnik Međimurske županije br. 13/10) i članka 32 Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br.10/09), Općinsko vijeće, na 11. sjednici, održanoj 28.12. 2010.godine, donijelo je

 

Odluku o donošenju

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja

izdvojenog građevinskog područja naselja Podturen -

romskog naselja Lončarevo

 

 

Više...
 
ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE U PODTURNU PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 100 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32 Statuta Općine Podturen .(Sl. glasnik Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj,31.03.2010. godine donijelo je:

 

Odluku  o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Podturnu

Više...
 
lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>