ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

PROSTORNI PLAN famous cartoon porn
cash advance
sexy milfs
free online dating sites
best payday loans
free gay videos

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

PROSTORNI PLAN
ODLUKA o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članka 100., stavka 6. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) suglasnosti Župana Međimurska županije (Klasa:350-02/15-02/2, Ur.broj: 2109/1-01-15-02, od 9.03.2015.), članka 32. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/13) i Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/12), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici održanoj,7.05.2015.godine donosi:

 

 

ODLUKU o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

više

 
ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN PDF Ispis E-mail

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NNRH br. 30/94, 68/98, 61/100 i 32/02), suglasnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji – Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo (klasa 350-01/05-01/36, ur.broj 2109-05-02-05-04, od 19.rujna 2005.), članka 19. Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 5/02) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl. glasnik Međimurske županije br 5/00), Općinsko vijeće Podturen, na 4. sjednici od 30.09. 2005. godine, donosi:

 

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Više...
 
lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>