ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE free gay movies
bad credit loans
christian dating
best payday loans
3d cartoon porn
sexy milfs

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODTUREN

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 604-02/16-01/7

Ur.broj: 2109/13-16-02-01

Podturen, 26.10.2016.

Na temelju članaka 4. odluke o stipendiranju studenata, Načelnik Općine Podturen donosi odluku o raspisivanju


N A T J E Č A J A


Za dodjelu stipendija za akademsku 2016/17. godinu


1. Općina Podturen za akademsku godinu 2016/17.god. raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija za bilo koju vrstu studija.

2. Studentske stipendije se dodjeljuju za redovne studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

3. Uvjeti za dodjelu studentskih stipendija su slijedeći:

- hrvatsko državljanstvo,

- čiji roditelji i skrbnici imaju prebivalište na području općine Podturen najmanje 2 godine prije objave natječaja,

- čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuje višu godinu studija)

- čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i završni ispit iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu).

4.Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija:

- uspjeh

5. Određuje se visina studentskih stipendija u iznosu:

- 700,00 kn mjesečno za studij na području Zagreba ili udaljenih gradova,

- 500,00 kn mjesečno za studij na području Varaždina, Križevci,

- 300,00 kn mjesečno za studij na području Čakovca,

6. Dokumenti potrebni za dodjelu studentskih stipendija su:

- prijavnica za natječaj – (tiskanica se dobije u JUO Općine Podturen ili na internetskim stranicama Općine Podturen PRIJAVNICA )

- zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,

- potvrda fakulteta o prosjeku ocjena ili ovjerena preslika indeksa, ( za studente druge i viših godina )

- svjedodžbe svih razreda srednje škole ( za studente prve godine)

- Potvrda o upisu na fakultet

- izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju,

- domovnica,

- potvrda o prebivalištu za studenta i oba roditelja, izdaje Policijska uprava Međimurska.

- u slučaju potrebe od podnositelja molbe može se zatražiti i dopuna dokumenata.

 

Rok podnošenja molbi je do 21.11.2016. godine do 15 sati.

Molbe se podnose na adresu: OPĆINA PODTUREN, Ivana Grščića 5, 40317 PODTUREN s naznakom „natječaj-stipendije“.

Imena kandidata kojima će biti dodijeljene studentske stipendije bit će pismeno obaviješteni u roku 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobno u ured Općine Podturen ili na telefon 847-004, uredovnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>