ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

Položaj, značaj i posebnosti općine Podturen installment loans
gay porn pics
no credit check loans
milf pussy
100 free dating sites
cartoon xxx

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

Položaj, značaj i posebnosti općine Podturen PDF Ispis E-mail

Općina Podturen smještena je u sjevernom dijelu Međimurske županije i prostire se na površini od 31,23 km2.
Kao pogranična jedinica lokalne samouprave, općina Podturen graniči na sjeveru sa Republikom Slovenijom, a na sjeveroistoku s Republikom Mađarskom.
Na istoku Općina graniči s općinom Dekanovec, na jugu sa općinom Belica, na jugozapadu s Gradom Čakovcem, na zapadu sa općinom Vratišinec i na sjeverozapadu sa Gradom Mursko Središće.

 

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Općina je imala 4.663 stanovnika. Gustoća naseljenosti prema tom podatku je 148,39 st/km2. Podaci popisa 2001. pokazuju pad ukupnog broja stanovnika i prema EU popisnoj metodi broj stalnog stanovništva općine Podturen iznosi 4.392.

 

U sastav općine Podturen ulazi 6 naselja i to Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec, Podturen i Sivica, a u svakom je formiran i mjesni odbor. Naselje Podturen ima svoja izdvojena građevinska područja Matekovec i Lončarevo, a naselje Sivica Inkejevicu.

 

Geografsko-prometni položaj definiran je pograničnom pozicijom prema Republikama Sloveniji i Mađarskoj, a glavne prometne pravce čine županijske prometnice ŽC2003 G.P. Bukovje - Mursko Središće – Hodošan tzv «murska magistrala» u pravcu sjeverozapad – jugoistok paralelno s rijekom Murom i ŽC2017 u pravcu jugozapada prema gradu Čakovcu.

 

Područje općine Podturen dijeli se na dva dijela – južni dio kultiviranog krajolika sa obradivim poljoprivrednim zemljištima i gospodraskom šumom Dubrava između Sivice i Podturna te dio Zaštićenog krajolika rijeke Mure koji se pruža u pravcu od sjeverozapadnog prema jugoistočnom dijelu Općine.

 


Površina


Međimurska Županija formirana je 1993. godine kao slijednik dotadašnje Općine Čakovec, kada je prvi puta formirana i političko – teritorijalna jedinica lokalne samouprave općina Podturen. Općina Podturen prostire se na površini od 31,23 km2, te čini 4,31% ukupne
površine Županije. Područje Općine administrativno čine područja 6 naselja Celine, Ferketinec, Miklavec,Novakovec, Podturen i Sivica. Naselje Podturen ima svoja izdvojena građevinska područja Matekovec i Lončarevo, a naselje Sivica Inkejevicu.

 

Katastarska općina Površina u hektarima %

 

Ferketinec 509 15,99%
Gornji Kraljevec (samo dio na području Općine) 30 0,94%
Novakovec 824 25,90%
Novo Selo Rok (samo dio na području Općine) 10 0,31%
Podturen 1.017 31,95%
Sivica 793 4,81%
UKUPNO 3.182 100,00%

 


Granice jedinice lokalne samouprave uglavnom su određene granicama katastarskih općina osim na području naselja Celine i Sivice gdje se u kojima granicu prelaze katastarske općine Gornji Kraljevec i Novo Selo Rok.
Područje Općine u pravcu sjeverozapad – jugoistok prostorno je određeno rijekom Murom uz koju se protežu i granice prema Republikama Sloveniji i Mađarskoj. Preostale granice nemaju neko posebno geografsko odreñenje koje bi prostor Općine izdvajale iz okolnog prostora. Područje pripada mikroregionalnoj cjelini Donjeg Meñimurja.

 

 

OPĆINA PODTUREN


površina 31,42
sveukupna dužina granice 35,463

dužina granice prema Sloveniji 10,791
dužina granice prema Mađarskoj 2,649
dužina granice prema susjednim općinama 22,023
udaljenost krajnjih točaka zapad - istok 9,770
udaljenost krajnjih točaka sjever - jug 6,380

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>