ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA horny milf
black gay porn
christian dating
cartoon network porn
online payday loan
payday loans

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA PDF Ispis E-mail

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Općinsko izborno povjerenstvo

Općine Podturen


 

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PODTUREN donosi


R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta


Za područje OPĆINE PODTUREN određuju se biračka mjesta


1. biračko mjesto broj   1.

PODTUREN

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN, ČAKOVEČKA ULICA 5

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PODTUREN: ČAKOVEČKA ULICA, GLAVNA ULICA, MALA KANIŽA, MURSKA ULICA, NASELJE LONČAREVO,

ŠKOLSKA, ŠTUK, TRATNA ULICA, TRG KALVARIJE, ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA, ULICA I. ZALOKA,

ULICA II. ZALOKA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA IVANA GRŠČIĆA, ULICA MATEKOVEC,

ULICA MATIJE GUPCA, ULICA MIJE HASNAŠA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ZAVRTNA ULICA, ZRINSKA ULICA2. biračko mjesto broj   2.

NOVAKOVEC

DRUŠTVENI DOM NOVAKOVEC, GLAVNA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

NOVAKOVEC: BRODARSKA, BUDIM, GLAVNA, LOVAČKA, MURSKA, NOVO NASELJE, PALOJEK, SELSKA, ŠKOLSKA,

ULICA VLADIMIRA ROJKA3. biračko mjesto broj   3.

SIVICA

DRUŠTVENI DOM SIVICA, GLAVNA ULICA 49

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

SIVICA: CVJETNA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, DUGA ULICA, GLAVNA ULICA, INKEJEVICA, KRATKA ULICA,

MIROGOJSKA, POLJSKA ULICA, SPORTSKA ULICA, USKA ULICA, VRTNA ULICA4. biračko mjesto broj   4.

MIKLAVEC

DRUŠTVENI DOM MIKLAVEC, MIKLAVEC

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MIKLAVEC: MIKLAVEC5. biračko mjesto broj   5.

FERKETINEC

VATROGASNI DOM FERKETINEC, FERKETINEC

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

FERKETINEC: FERKETINEC6. biračko mjesto broj   6.

CELINE

KULTURNO - SPORTSKI CENTAR CELINE, ŠPORTSKA ULICA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

CELINE: CVJETNA ULICA, GAJEVA ULICA, GLAVNA ULICA, LOVAČKA ULICA, ULICA STEVEA RYDERA

 

 

KLASA: 013-03/13-01/3

UR.BROJ: 2109/13-01-13-05

PODTUREN, 30.travnja 2013.

 

PREDSJEDNIK

SANJA DOLAR

 


lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>