Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj,7.05.2018.g. donijelo je

 

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. 

 

Na temelju  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11),i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće  Općine Podturen na  7.sjednici održanoj dana, 28.03.2018.god., donosi

 

Izvršenje  socijalnog programa Općine Podturen za 2017. god.

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 8. sjednici održanoj dana, 7. 05. 2018. god. donosi

         

I. izmjene i dopune  plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020.god.

 

 

Na temelju članka 74. stavka 2. te članka 76. stavka 1. Zakona o Sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09 ) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana,28.03.2018. godine  donijelo je

 

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama, te kulturi u 2017. godini

Na temelju članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 81/2015.- pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 6. sjednici održanoj 31.01.2018. godine, donosi 

 

Zaključak o prijenosu vlasništva nekretnine Osnovnoj školi Podturen

 

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.)  i članka 36. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13.),  Općinsko vijeće Općine Podturen dana 31.01.2018. donosi

 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com