Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na.14. sjednici održanoj,28.03.2019.godine donosi 

IZVRŠENJE PROGRAMA  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018.GODINU

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14 i 70/17)  i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće na 14.sjednici održanoj,28.03.2019.  godine donosi

 IZVRŠENJE PROGRAMA  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU i UDRUGAMA ZA 2018.GODINU

 

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18) , te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.; 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14. sjednici održanoj,28.03.2019.g. donijelo je

 IZVRŠENJE  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.g

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13. 4 /18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14.sjednici održanoj,28.03. 2019. godine, donijelo je

 IZVRŠENJE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

     Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18,15/18) Općinsko vijeće Podturen na 14. sjednici održanoj dana,   28.3 .2019. god. donijelo je

                                         ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 01.01.- 31.12.2018.god.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13., 4/18) Općinsko vijeće Podturen na 13.sjednici održanoj dana, 4.02. 2019. god. donijelo je

 ODLUKU  o  prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com