Odluke općinskog vijeća

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  («Narodne  novine»  broj   36/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04., 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13  i  153/13),  te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik  Međimurske   županije»  broj 5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine Podturen na 17. sjednici  održanoj,  17.03.2016.  godine,  donijelo je

Izvršenje programa održavanja  komunalne  infrastrukture   na području Općine Podturen za 2015. godinu

 

 

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o registru državne imovine ("Narodne novine" broj 55/11") i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj,17.03.2016. godine, donosi

Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Podturen

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12. 2016.god., donosi

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22 . sjednici održanoj, 22.12.2016. godine, donosi

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik međimurske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12 .2016. godine, donijelo je

Program utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2017.

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana, 22. 12. 2016. god. donosi

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj,22.22.2016.god. donijelo je

II. izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.

 

 

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj dana, 17.03. 2016. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period 1.01.- 31.12.2015.god.

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15) i članaka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“5/13) Općinsko vijeće Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 21 .12. 2015.god. donosi

Analizu stanja sustava civilne zaštite u Općini Podturen za 2015. godinu

 

 

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 366/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 56/13; 94/13 i 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10.sjednici održanoj, 22.12.2014. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2014. godinu

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com