Odluke općinskog vijeća

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  («Narodne  novine»  broj   36/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04., 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 94/13  i  153/13),  te  članka  31.  Statuta  Općine  Podturen  («Službeni  glasnik  Međimurske   županije»  broj 5/13.)  Općinsko  vijeće  Općine Podturen na 17. sjednici  održanoj,  17.03.2016.  godine,  donijelo je

Izvršenje programa održavanja  komunalne  infrastrukture   na području Općine Podturen za 2015. godinu

 

 

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o registru državne imovine ("Narodne novine" broj 55/11") i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Podturen na 17. sjednici održanoj,17.03.2016. godine, donosi

Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Podturen

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12. 2016.god., donosi

Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Podturen za 2016. godinu

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22 . sjednici održanoj, 22.12.2016. godine, donosi

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik međimurske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 22. sjednici održanoj dana,22.12 .2016. godine, donijelo je

Program utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2017.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com