Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18), Općinsko vijeće Općine podturen  na 17. sjednici održanoj,26.09.2019. godine, donijelo je

ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2018. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 29.07.2019. godine donijelo je                                                    

                                 ODLUKU o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.5/13, 4/18 i 15/18) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na  16. sjednici održanoj, 29.07.2019.god. donosi:

  ODLUKU O DONOŠENJU  II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka  31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13;  4/18 i 15/18) ,Općinsko vijeće Općine Podturen  na 15. sjednici održanoj,17.06. 2019. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O Izgradnji stambeno poslovne zone u Novakovcu i Poslovne zone u Sivici

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13 i 4/18. i 13/18) Općinsko vijeće Podturen na  sjednici održanoj dana,17.06.2019. god. donijelo je 

    ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2018.god.  Dobrovoljna vatrogasna društva

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka 54. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 I 14/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici, održanoj 17.06.2019.god. donosi:

 Odluku o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com