Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18) i članka . Statuta Općine Podturen (Sl. gl. Međimurske županije 05/13, 4/18, 15/18), Općinsko vijeće općine Podturen je na svojoj 14. sjednici, održanoj 28.3. 2019., donijelo sljedeću 

 O D L U K U o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članku 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13., 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14,   sjednici održanoj dana, 28.03.  2019. godine, donosi

 IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2018. GODINI ZA OPĆINU PODTUREN

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13,4/18,15/18) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13)  Općinsko vijeće, Općine  Podturen na 14. sjednici održanoj, 28.3.2018.  godine, donosi

 ODLUKU o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Općine Podturen za  2018. godinu

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,73/17,14/19)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 14.sjednici održanoj 28.03.2019.god. donosi

ODLUKU o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2018. godinu

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08; 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13; 4/18  i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na  14. sjednici održanoj dana,28.03.2019.god. donosi                                                                                   

                                  IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  za razdoblje 2018. – 2020.god.

Na  temelju  članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17 i 130/1757/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na  14. sjednici održanoj dana , 28.03. 2019.god., donosi

  IZVRŠENJE   SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2018. godinu

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com