Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj 20. 12. 2018. godine donijelo je:

 

Odluku o usvajanju Strategije razvoja Općine Podturen za razdoblje 2018-2023.god.

 

 

Na temelju odredbi čl. 29., 30., i čl. 101. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/2013) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj dana 20. 12. 2018. godine, donijelo je

Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na10. sjednici održanoj, 13.09.2018. godine, donijelo je

 

II.Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi                                                                                   

 

II. Izmjene i dopune  plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020. god.

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10. sjednici održanoj, 13. 09. 2018. g. donijelo je

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g. 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/07,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13 i 4/18) Općinsko vijeće  Podturen na 10. sjednici održanoj dana, 13. 09. 2018. god. donosi

 

Izvršenje plana razvojnih programa od 1. 01. - 30. 06. 2018.

                                                              

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com