Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka  31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13;  4/18 i 15/18) ,Općinsko vijeće Općine Podturen  na 15. sjednici održanoj,17.06. 2019. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O Izgradnji stambeno poslovne zone u Novakovcu i Poslovne zone u Sivici

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13 i 4/18. i 13/18) Općinsko vijeće Podturen na  sjednici održanoj dana,17.06.2019. god. donijelo je 

    ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2018.god.  Dobrovoljna vatrogasna društva

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. i članka 54. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 I 14/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici, održanoj 17.06.2019.god. donosi:

 Odluku o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

           Na temelju članka 8. Statuta Općine Podturen   («Službeni glasnik Međimurske županije » broj:5/13, 4/18 i 13/18)  članka 4. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Podturen , na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj  15. sjednici, održanoj, 17.06.  2019.g., d o n o s i 

                                                           ODLUKU o dodjeli javnih priznanja Općine Podturen  za 2019.g.

Na temelju članka 6. stavka  8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj:125/11, 64/15 i 112/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj:5/13;  4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14. sjednici održanoj, 28.03.2019. godine donijelo je

 ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O  ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18 i 110/18), članka 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13.), članka 30. stavak 7.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13. i 73/17.), Zakona o zaštiti životinja (NN broj 102/17), članka 15. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 14.sjednici održanoj dana ,28.3.2019. godine, donosi

 ODLUKU O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com