Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13 i 4/18) i članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12.sjednici održanoj dana 20.12. 2018. godine donijelo je

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „rekonstrukcija zgrade Ambulante“ u naselju Podturen

 

 

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj:125/11, 64/15) i članka 31. Statuta Općine podturen („Službeni glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13 i  4/18)  Općinsko vijeće Općine Podturen  na12. sjednici održanoj, 20.12.2018. godine donijelo je

 

Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članaka 15. i 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12.sjednici održanoj 20. 12. 2018. god. donijelo je

 

Izmjenu i dopunu odluke o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja općine Podturen u dječjim vrtićima

 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/2015), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12. sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podturen za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 12 sjednici, održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi

 

 

Analizu stanja sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na  12. sjednici održanoj, 20. 12. 2018. godine, donosi 

 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen za 2019. godinu

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com