Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04.389,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13 , 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 21.sjednici održanoj,5.12. 2016. godine, donijelo je

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2017.

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12.2016.g. donijelo je

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.    

 

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21 . sjednici održanoj dana ,5.12. 2016.god., donosi

Socijalni program Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 21.  sjednici održanoj,5.12. 2016.  godine donosi

Program financiranja javnih potreba u sportu i udrugama za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj, 5.12.2016. godine donosi

Program financiranja javnih potreba u kulturi  za 2017. godinu

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj dana, 5.12. 2016.god. donosi

Plan razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2017. – 2019.god.

 

 

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj dana,5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak o davanju Suglasnosti za raskid Sporazuma i davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora

 

 

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12.2016. godine, donijelo je

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2017. god.

 

 

Na temelju članka 11.stavak 1. Zakona Savjetima mladih (NN br. 41/14) , članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.) i članka 2. stavak 1. odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Podturen, Općinsko vijeće Podturen na 21. sjednici održanoj, 5.12. 2016. godine, utvrdilo je i objavljuje

Rezultate izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Podturen

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana,5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak

 

 

Na temelju članka 10. Stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), i članka 32 Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik međimurske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na sjednici održanoj dana, 5.12.2016. godine, donijelo je

Odluku o izmjeni i dopuni odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Podturen

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com