Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 5. sjednici održanoj dana, 21. 12. 2017. god. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2017. – 2019. god.

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen  na 5. sjednici održanoj dana, 21. 12. 2017. god., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14 i 70/17)  i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

PROGRAM  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.389, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donijelo je

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. 

 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 5. sjednici održanoj, 21. 12. 2017. g. donijelo je 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com