Odluke općinskog vijeća

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen  na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. god., donosi

 

SOCIJALNI PROGRAM Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

Temeljem članka 17,  stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak („Narodne novine 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 5 sjednici, održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo

 

ANALIZU STANJA sustava civilne  zaštite na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine „ 82/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na sjednici održanoj dana 21. 12. 2017. god. donijelo je

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN  ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2018. – 2020. god.

 

 

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 5. sjednici održanoj dana, 21. 12. 2017. god. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2017. – 2019. god.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com