Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 12 . sjednici održanoj,  12.12. 2019.g. donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020.g. 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08.,  136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na  12.sjednici održanoj dana, 12.12.   2019.god. donosi                                                                                                                                                     

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  za razdoblje 2020. – 2022.god.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 17. sjednici održanoj 26.09. 2019. godine, donijelo je 

 ODLUKU o kupnji nekretnine u k.o. Podturen

Na temelju odredbi članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18), odredbi članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10), odredbi Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN RH 22/19) i članka 15. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Podturen na17. sjednici, održanoj, 26.09.2019. godine donosi

ODLUKU o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podturen

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na      17. sjednici održanoj dana, 26.09. 2019.god. donosi                                                                                   

I . IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2019. – 2021.god.

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 14/18.) Općinsko vijeće Podturen  na  17. sjednici održanoj dana ,26.09. 2019. god., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com