Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11 i 61/11) i članka  31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/13.), Općinsko vijeće Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donijelo je

 

Odluku o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podturen za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. god.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

 

Temeljem članka 9. i 10. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7. 12. 2017. godine donijelo je,

 

Odluku o javnim priznanjima Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donosi 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i  15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik međimurske županije“ 6/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 4. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijelo je

 

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2018. godinu

 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik međimurske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj dana, 7.12.2017. godine, donijelo je

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA 2018. GODINU OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com