Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18 .sjednici održanoj,12.12 2019.  godine, donosi 

PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU

 

Na temelju članka, 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen na 18.  sjednici održanoj dana, 12.12.2019.god. donijelo je

ODLUKU o razrješenju  potpredsjednika Općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13; 4/15 i 15/18 ), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 18. sjednici održanoj                        

12.12. 2019.godine, donijelo je

 ODLUKU o isplati božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn

Na temelju članka  15. Statuta Općine Podturen (''Službeni glasnik Međimurske županije'' br.5/13. 4/18, 15/18) Općinsko vijeće  Općine Podturen na   12.   sjednici održanoj  dana,12.12.2019.

godine donosi

ODLUKA o stipendiranju studenata

 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,12.12.2019. godine donijelo je                                                    

ODLUKU o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 ;4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 18. sjednici, održanoj 12.12. 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPIS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA “POSTAVLJANJE LED RASVJETE”

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com