Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.sjednici održanoj,23.12.2019. godine, donosi

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.

 

 

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na 19.  sjednici održanoj dana , 23.12. 2019. god., donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na 19. sjednici održanoj dana, 23.12. 2019. god. donosi                                                                                   

                                                                        

II . IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.GOD.

 

 

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/2017) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

 

 

Temeljem članka 17.  stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17)  i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13,4/18 i 15/18, Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana  23. 12. 2019. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN  ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINE

 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com