Odluke općinskog vijeća

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na   20.sjednici održanoj dana, 23.03. 2020.god. donosi                                                                                                                                                                                                                                                                 IZVRŠENJE   PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  Za razdoblje 2019.god.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.  sjednici održanoj,23.12. 2019. godine, donijelo je

 

II.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU

 

 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj, 23.12. 2019.g. donijelo je

 

II.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g. 

 

 

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.sjednici održanoj,23.12.2019. godine, donosi

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.

 

 

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na 19.  sjednici održanoj dana , 23.12. 2019. god., donosi

 

IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na 19. sjednici održanoj dana, 23.12. 2019. god. donosi                                                                                   

                                                                        

II . IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.GOD.

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com