Odluke općinskog vijeća

Na temelju stavka 7. članka 100. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09) i  Odluke o izradi III. Izmjene i dopune DPU stambeno-poslovne zone u Podturnu (Sl.glasnik Međimurske županije br. 6/10) i članka 32.Statuta Općine Podturen (Sl. glasnik Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće, na svojoj 15. sjednici, održanoj 15.06.2011. godine, donijelo je  

Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stanbeno - poslovne zone uz školu u Podturnu

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com