Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana,. 21. 12. 2015. godine, donosi


Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posudbi novčanih sredstava Osnovnoj školi Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92 /10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 11. sjednici održanoj dana ,18.03.2015. godine, donijelo je

                       

ODLUKU O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

                              

VIŠE

 

 

 

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 88. i 89. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici održanoj,18.03. 2015. godine donijelo je


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici, održanoj,18.03.2015. godine, donijelo je


Odluku o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 18. sjednici održanoj 16.06.2016. godine donosi


ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 56/11.) a u skladu sa objavljenim rezultatima izbora Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-03/15-01/1, URBROJ: 2109/13-01-15-57, te članka 31. statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije„ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi    

Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com