Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04. 389,79/09, 153/09 ,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.sjednici održanoj, 16.06.2016. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune plana održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2016. godinu

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine, donijelo je


Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015. 

 

 

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj, 4.12. 2014. godine donosi 

Program javnih potreba u kulturi za 2015.

 

 

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen 15. na sjednici održanoj dana,9. prosinca 2015. godine, donijelo je

Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

 

 

Na temelju članka 4., stavka 6. Zakona o fondovima za kulturu («Narodne novine» br. 47/90.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj, 21.12. 2015. godine donosi

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2015.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016.god. donijelo je

Odluku o Razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com