Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20. sjednici održanoj,23.03. 2020.g. donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g. 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20.  sjednici održanoj, 23.03.2020. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2019. Godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GOD.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 10.06.2020. godine donijelo je                                                    

ISPRAVAK  Odluke  o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj 10.06.2020.godine, donijelo je:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE U CELINAMA

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 10.06.2020.godine, donijelo je:

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENO – POSLOVNE ZONE UZ ŠKOLU U PODTURNU

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com