Odluke općinskog vijeća

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 5/13, 4/18 i 14/18), na 21. sjednici održanoj dana 10. lipnja  2020. godine, Općinsko vijeće Općine Podturen  donijelo je sljedeću

O D L U K U o usvajanju PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

 Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članaka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske  županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), na sjednici održanoj dana,10. lipnja  2020. godine, Općinsko vijeće Općine Podturen  donijelo je sljedeću

ODLUKU o usvajanju Plana zaštite od požara

Na temelju članka 31. i 32. Zakona o vatrogastvu (NN RH 125/19), članka 13. Zakona o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Podturen je na svojoj 21.  sjednici održanoj, 10.06.2020.,  donijelo

 ODLUKU O DOPUNI Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Na temelju članka 17. stavka 1. točka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 21. sjednici održanoj 10.06.2020. godine donosi

 

ODLUKU  o II. izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen

Temeljem članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj,10.06.2020. godine donijelo je

 O D L U K U MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE ŠTETNIH POSLJEDICA IZAZVANIH  PANDEMIJOM VIRUSA COVID-19

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13,4/18 i 15/18 ) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana,10.06.2020. god. donijelo je


ZAKLJUČAK o prodaji zemljišta

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com