Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 3.Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.,178/04.,38/09.,79/09. i 49/11.), Zakona o cestama ("Narodne novine" br.84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13). Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana ,16.07. 2014. godine, donosi

ODLUKU O NERAZVRSTANIM CESTAMA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 13.sjednici održanoj dana 14.07.2015.god. donosi

Odluku o poništenju natječaja

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije” br.5/13.)Općinsko vijeće Podturen na 13. sjednici održanoj, 14.07.2015. godine, donijelo je


Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen na 14. sjednici održanoj,14.09.2015. godine, donijelo je


Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 9. sjednici održanoj,4.12. 2014. godine, donijelo je


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2015.

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen , Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj 16.06.2016.god. donosi:


Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com