Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 280/10) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.      5/13, 4/18, 15/18)  i prijedloga općinskog načelnika Općine Podturen, Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 10.06.2020. godine donijelo je                                                    

ISPRAVAK  Odluke  o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podturen

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj 10.06.2020.godine, donijelo je:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE U CELINAMA

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj, 10.06.2020.godine, donijelo je:

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENO – POSLOVNE ZONE UZ ŠKOLU U PODTURNU

Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i  98/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13 , 4/18 i  15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici održanoj dana, 10.06. 2020. godine, donosi

 

O D L U K U o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podturen

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 58/13,4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21.sjednici održanoj 10.06.2020.god. donijelo je

 

ODLUKU  o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 17. stavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, 4/18 I 15/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici donosi;

 ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com