Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 20. sjednici održanoj,.23.03.2020.  godine, donosi

                                IZVRŠENJE PROGRAMA  KORIŠTENJA SREDSTAVA  od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na  području Općine Podturen u  2019.god.

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na 20.  sjednici održanoj dana ,23.03. 2020. god., donosi

 

IZVRŠENJE  SOCIJALNOG  PROGRAMA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GODINU

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20.sjednici održanoj,23.03.2020. godine, donosi

        IZVRŠENJE  P R O G R A M A JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i   UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20. sjednici održanoj,23.03. 2020.g. donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g. 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20.  sjednici održanoj, 23.03.2020. godine, donijelo je

 

IZVRŠENJE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2019. Godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2019.GOD.

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com