Odluke općinskog vijeća

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Podturen , Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj 16.06.2016.god. donosi:


Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana,. 21. 12. 2015. godine, donosi


Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posudbi novčanih sredstava Osnovnoj školi Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92 /10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 11. sjednici održanoj dana ,18.03.2015. godine, donijelo je

                       

ODLUKU O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

                              

VIŠE

 

 

 

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 88. i 89. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije« broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici održanoj,18.03. 2015. godine donijelo je


PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 11. sjednici, održanoj,18.03.2015. godine, donijelo je


Odluku o prihvaćanju istupanja Grada Preloga iz Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 18. sjednici održanoj 16.06.2016. godine donosi


ODLUKU O PRODULJENJU ROKA PRIMJENE PROGRAMA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PODTUREN

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 56/11.) a u skladu sa objavljenim rezultatima izbora Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-03/15-01/1, URBROJ: 2109/13-01-15-57, te članka 31. statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije„ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi    

Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (NN, br. 92/10.) i članka 32. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 12. sjednici održanoj, 7.05.2015. godine, donosi


PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2015. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 18..sjednici održanoj dana, 16.06. 2016.god. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 15.sjednici održanoj dana, 9.12.2015.god. donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE Za razdoblje 2016. – 2018.god.

 

VIŠE

 

 

 

Na temelju članka 17. st.1. podstavak 1., Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» br.82/15) te članka 31. Statuta Općine («Službeni glasnik Međimurske županije» br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06. 2016. godine, donosi


PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2016. GODINU

 

VIŠE

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com