Odluke općinskog vijeća

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

 

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 5. sjednici održanoj dana, 21. 12. 2017. god. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE za razdoblje 2017. – 2019. god.

 

 

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen  na 5. sjednici održanoj dana, 21. 12. 2017. god., donosi

I. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu (pročišćeni tekst zakona NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14 i 70/17)  i članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13), Općinsko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine donosi

PROGRAM  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2018. GODINU

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.389, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. godine, donijelo je

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2018. 

 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 5. sjednici održanoj, 21. 12. 2017. g. donijelo je 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 4. sjednici održanoj, 7. 12. 2017. g. donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.

 

 

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.389, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 5. sjednici održanoj, 21.12. 2017. godine, donijelo je

 I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podturen, predsjednik Općinskog vijeća dana 22. 12. 2016. godine, donosi

 

Zaključak o javnim sjednicama  i broju osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća Općine Podturen

 

 

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama (NN 69/17) i članka  31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na          

3. sjednici održanoj dana, 14. 09. 2017. god. donijelo je

 

Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Podturen

 

 

Na temelju članka, 32.i 33. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13.) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13) Općinsko vijeće Podturen na 1. sjednici održanoj dana, 12.06.2017.god. donijelo je

Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com