Odluke općinskog vijeća

Na temelju članaka 109. stavka 6. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), članka 31.Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj5/13) i Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 10 sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donosi:

 

Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj,28.03. 2018.g. donijelo je 

 

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. 

 

 

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11. 90/11., 144/12 , 94/13. , 153/13 i 147/14 ), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 8. sjednici održanoj,7.05.2018.g. donijelo je

 

I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. 

 

Na temelju  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11),i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće  Općine Podturen na  7.sjednici održanoj dana, 28.03.2018.god., donosi

 

Izvršenje  socijalnog programa Općine Podturen za 2017. god.

 

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 136/12) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 8. sjednici održanoj dana, 7. 05. 2018. god. donosi

         

I. izmjene i dopune  plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2018. – 2020.god.

 

 

Na temelju članka 74. stavka 2. te članka 76. stavka 1. Zakona o Sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09 ) te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 7. sjednici održanoj dana,28.03.2018. godine  donijelo je

 

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu i udrugama, te kulturi u 2017. godini

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com