ODLUKE 6. SJEDNICA OV 31.03.2022. 

 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Podturen za 2021.god.

   - Izvršenje plana razvojnih programa za 2021.

   -Obrazloženje izvršenja Proračuna

- Izvješće Inventurne komisije

 2.Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.god.

 3.Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god.

 4.Izvršenje Socijalnog programa Općine Podturen za 2021. god.

 5.Izvršenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podturen za 2021.god.

 6.Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2021.god.

 7.Izvršenje Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Podturen za 2021.god.

 8. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.god.

 9.Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2021.god.

 10.Odluka o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Podturen za 2021.god.

 11.Odluka o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge

 12.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Podturen u 2021.god.

 13.Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih  rudina u 2021. god.

 14.Odluka o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi za radove

 15. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Podturen za 15. godinu

 16.Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite  od požara na području Općine Podturen za 2021. god.

 17. Zaključak O prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za period 01.07.- 31.12.2021.god.

 18. Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći – Uskrsnica za umirovljenike s područja Općine  Podturen

 19. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Podturen

 20. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2021. godinu

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com