Print

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20.sjednici održanoj,23.03.2020. godine, donosi

        IZVRŠENJE  P R O G R A M A JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i   UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.