Print

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni  Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 20. sjednici održanoj,23.03. 2020.g. donijelo je

 

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019.g.