Print

Na temelju članka 17. stavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, 4/18 I 15/18) te Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 21. sjednici donosi;

 ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podturen