Print

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 19.sjednici održanoj,23.12.2019. godine, donosi

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GOD.