Print

Temeljem članka 17.  stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17)  i članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13,4/18 i 15/18, Općinsko vijeće Općine Podturen na 19. sjednici održanoj dana  23. 12. 2019. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODTUREN  ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2023. GODINE