Print

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17) te članka 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 19. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GODINU S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA