Print

Na temelju članka, 31 Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 15/18) i članka 10.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen na 18.  sjednici održanoj dana, 12.12.2019.god. donijelo je

ODLUKU o razrješenju  potpredsjednika Općinskog vijeća