Print

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i  15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na svojoj 18.sjednici održanoj, 12.12. 2019.godine donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Podturen za 2020. godinu