Print

Na temelju članka 25. st.8. , članka 49. stavak 4.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj:  20/18),) i članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije  br. 5/13., 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na  18. sjednici održanoj 12.12. 2019  godine, donosi

 PROGRAM  KORIŠTENJA SREDSTAVA  od zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podturen u  2020.god.