Print

Na temelju članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15)  i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18.sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donosi

 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI i  UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN ZA 2020. GOD.