Print

Na temelju članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)   članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Podturen , na  18. sjednici održanoj dana , 12.12.2019.god., donosi

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE PODTUREN ZA 2020.GODINU