Print

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na 18. sjednici održanoj,12.12.2019. godine, donijelo je

 PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2020. godinu