Print

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08.,  136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13, 4/18 i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na  12.sjednici održanoj dana, 12.12.   2019.god. donosi                                                                                                                                                     

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  za razdoblje 2020. – 2022.god.