Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na 17. sjednici održanoj 26.09. 2019. godine, donijelo je 

 ODLUKU o kupnji nekretnine u k.o. Podturen