Print

Na temelju odredbi članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18), odredbi članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN RH 92/10), odredbi Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN RH 22/19) i članka 15. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13,4/18 i 15/18.), Općinsko vijeće Općine Podturen na17. sjednici, održanoj, 26.09.2019. godine donosi

ODLUKU o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podturen