Print

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13., 4/18 i 14/18) Općinsko vijeće Općine Podturen na  17. sjednici održanoj,26.09. 2019. godine, donijelo je

I.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podturen za 2019. godinu