Print

Na temelju članka 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18), te članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18), Općinsko vijeće Općine podturen  na 17. sjednici održanoj,26.09.2019. godine, donijelo je

ODLUKU o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podturen za 2018. godinu