Print

Sukladno članku 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članku 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13., 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14,   sjednici održanoj dana, 28.03.  2019. godine, donosi

 IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2018. GODINI ZA OPĆINU PODTUREN