Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije„ broj 5/13,4/18,15/18) i članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine», broj 94/13)  Općinsko vijeće, Općine  Podturen na 14. sjednici održanoj, 28.3.2018.  godine, donosi

 ODLUKU o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Općine Podturen za  2018. godinu