Print

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13,73/17,14/19)  i čl. 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni Glasnik Međimurske županije « broj 5/13, 4/18, 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen, na 14.sjednici održanoj 28.03.2019.god. donosi

ODLUKU o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018 – 2023 godine na području Općine Podturen za 2018. godinu