Print

Na temelju  Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08; 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13; 4/18  i 15/18) Općinsko vijeće  Podturen na  14. sjednici održanoj dana,28.03.2019.god. donosi                                                                                   

                                  IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE I KAPITALNE DONACIJE  za razdoblje 2018. – 2020.god.