Print

Na  temelju  članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17 i 130/1757/11), i članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13; 4/18 i 15/18.) Općinsko vijeće Podturen  na  14. sjednici održanoj dana , 28.03. 2019.god., donosi

  IZVRŠENJE   SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Podturen za 2018. godinu