Print

Na temelju članka  31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/13, 4/18 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Podturen na.14. sjednici održanoj,28.03.2019.godine donosi 

IZVRŠENJE PROGRAMA  FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018.GODINU